A1 chat opcija - 🧡 Plaćanja

Chat opcija a1 CEFR Language

A1 tarife na bonove

Chat opcija a1 Roaming opcije

Postpaid dodaci za razgovor, internet i poruke

Chat opcija a1 A1 tarife

Chat opcija a1 Internet dodaci

Chat opcija a1 A1 tarife

Chat opcija a1 Roaming opcije

Chat opcija a1 Postpaid dodaci

Mirjana

Chat opcija a1 CEFR Language

Chat opcija a1 Kontaktirajte nas

Optički internet

Chat opcija a1 CEFR Language

Postpaid dodaci za razgovor, internet i poruke

Navedenom detaljnom provjerom nisu utvrđene nikakve nepravilnosti u načinu bilježenja prijenosa podataka, niti u sustavu obračuna istih.

  • Regularna cena mesečne pretplate za Hopster koja se naplaćuje nakon isteka 12 meseci bez naplate je 300 dinara sa PDV-om.

  • Regulacija se ne odnosi na pravne osobe i poslovne korisnike.

  • Пакетите се достапни за сите и корисници и важат на сите оператори во земјите од Западен Балкан.

Optički internet

Piše i da se ne može nadopuniti drugim opcijama, da vrijedi 3 mjeseca i da će se nakon 3 mjeseca kartica automatski deaktivirati.

  • Pomagajte, ljudovi, ja bih ovo kupio treba zapravo mojoj sestri koja dodje na mjesec dana u HR , a nemam mobilnu pretplatu Da li se dobije data sim kartica? Poruke koje korisnici primaju se ne naplaćuju.

  • U slučaju da Pretplatnik prekorači predviđeni limit od 20 GB, A1 zadržava pravo da Pretplatniku do isteka tog obračunskog ciklusa onemogući pristup A1 mreži u cilju sprečavanja deljenja prenosa podataka sa pametnog mobilnog uređaja na druge uređaje preko predviđenog limita od 20 GB.

  • Putem SMS-a, isti jednokratni dodatak možeš da aktiviraš samo jednom tokom obračunskog ciklusa.
2022 m.burnerapp.com