Pokućstvo za seks - 🧡 Rade Perišić na čelu Crvenog krsta

Seks pokućstvo za Rade Perišić

Rade Perišić na čelu Crvenog krsta

Seks pokućstvo za Rade Perišić

Seks pokućstvo za Rade Perišić

Rade Perišić na čelu Crvenog krsta

Seks pokućstvo za Rade Perišić

Seks pokućstvo za Rade Perišić

Seks pokućstvo za Rade Perišić

Seks pokućstvo za Rade Perišić

Seks pokućstvo za Rade Perišić

Seks pokućstvo za Rade Perišić

Seks pokućstvo za Rade Perišić

Rade Perišić na čelu Crvenog krsta

Ovim projektom je bilo obuhvaćeno 20 starijih lica koje smo redovno obilazili i to uz pratnju doktora, a zahvaljujući donaciji Telekoma i Master Carda uspjeli smo da obnovimo pokućstvo za tri staračka domaćinstva u vrijednosti od 2.

  • .

  • K je prepoznat i po programu brige o starima.

  • Prošle godine su redovno obilazili 80 starijih lica na gradskom i 50 na ruralnom području.
2022 m.burnerapp.com