Ogist kont - 🧡 Auguste Comte

Kont ogist Pozitivizam

Kont ogist Ogyst Kont

Kont ogist OGIST KONTOV

Kont ogist Ogist Kont

Pozitivizam

Kont ogist Category:Auguste Comte

Ogist Kont

Kont ogist Pozitivizam

Kont ogist PPT

Ogyst Kont

Kont ogist Category:Auguste Comte

Pozitivizam

Kont ogist Ogist Kont

Ogist Kont — Vikipedija, slobodna enciklopedija

Kont ogist PPT

Category:Auguste Comte

Kontovo isticanje kvantitativnoga, matematičke baze za donošenje odluka ostalo je do danas.

  • Suprostavljao se ideji individualnig prava, smatrajući da nisu konzistentna sa etičkim obavezama.

  • Moralna preobrazba - vladavina univerzalnih etičkih principa kojima je dato sekularno obeležje ili značenje, ali oni su u krajnoj konsekvenci preparirana hrišćansko-katolička etika, jer on vladavinu znanosti u pozitivnom stadiju sagledava kao vlast katoličke crkve, na čelu sa papom, s time što papu zamjenjuje naučnik koji ima slična ovlašćenja i ustrojstvo.

  • Kada se Politehnika ponovo otvorila nije tražio prijem.
2022 m.burnerapp.com